Ograničavanje zagađenja vazduha

Ograničavanje zagađenja vazduha

[:sr]Republika Srbija, kao potpisnica Konvencije o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima (CLRTAP) i zemlja koja …

Evropske integracije i advokatura: ključna pitanja i izazovi

Evropske integracije i advokatura: ključna pitanja i izazovi

[:sr]Imajući u vidu specifičnosti advokatske profesije, koja je autonomna i nezavisna profesija u skladu sa Ustavom Republike Srbije, …

Priznavanje profesionalnih kvalifikacija u sektoru zdravstva

Priznavanje profesionalnih kvalifikacija u sektoru zdravstva

[:sr]Na osnovu Izveštaja o skriningu za poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, Srbija treba da pripremi …

Kontrola emisije isparljivih organskih jedinjenja

Kontrola emisije isparljivih organskih jedinjenja

[:sr]Upoznavanje operatera postrojenja koja koriste isparljiva organska jedinjenja (volatile organic compounds – VOC) i inspektora za …