Bezbedna i ekološki prihvatljiva reciklaža brodova

Bezbedna i ekološki prihvatljiva reciklaža brodova

[:sr]Kako bi se sprečili i smanjili štetni efekti na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, Konvencija iz Hong Konga predviđa strože mere …

Srećni praznici
Nacrt koncepta Strategije i Akcionog plana za Poglavlje 12

Nacrt koncepta Strategije i Akcionog plana za Poglavlje 12

[:sr]Sveobuhvatna nacionalna strategija, uključujući i Akcioni plan, jedno je od merila za otvaranje pregovora u Poglavlju 12. Kako bi …

Pravosudna saradnja u građanskim i trgovačkim stvarima

Pravosudna saradnja u građanskim i trgovačkim stvarima

[:sr]Koji su sve izvori prava EU? Kako se primenjuju Uredbe, Direktive i Odluke? Šta podrazumeva princip nadređenosti evropskog prava? …