Podrška u pripremi izmena Zakona o platnim uslugama

Podrška u pripremi izmena Zakona o platnim uslugama

[:sr]Direktiva o platnim uslugama 2 (Payment Services Directive – PSD2) sadrži sve odredbe PSD1, kao i izmenjena i nova pravila EU o …

Podrška pripremi pregovaračke pozicije za poglavlje 3

Podrška pripremi pregovaračke pozicije za poglavlje 3

[:sr]Pre otvaranja pregovora u Poglavlju 3, Srbija treba da pripremi nacrt pregovaračke pozicije koja predstavlja planove za budući …

Registracija, procena, odobrenje i ograničenje hemikalija (REACH)

Registracija, procena, odobrenje i ograničenje hemikalija (REACH)

[:sr]Od februara do aprila 2018. godine, Ministarstvu za zaštitu životne sredine je pružena podrška u izradi Smernica o zahtevima za …

Podrška u okviru Poglavlja 13 o ribarstvu

Podrška u okviru Poglavlja 13 o ribarstvu

[:sr]Srbija je otvorila Poglavlje 13 o ribarstvu u pristupnim pregovorima sa EU u junu 2018. godine. Da bi se podstakao dalji napredak u …