Zaštita životinja koje se koriste u naučne svrhe

Zaštita životinja koje se koriste u naučne svrhe

[:sr]Smanjenje upotrebe životinja u eksperimentima, kao i poboljšanje njihovog uzgoja, smeštaja, nege i upotrebe, predstavljaju osnove …

Prevencija zloupotrebe droga i trgovina prekursorima

Prevencija zloupotrebe droga i trgovina prekursorima

[:sr]Prevencija zloupotrebe droga i trgovina prekursorima su veoma kompleksne oblasti koje uključuju brojne aktere, kao što su …

Podrška izradi Nacrta zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Podrška izradi Nacrta zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

[:sr]Šta je Zajednička organizacija tržišta (ZOT) Evropske unije i zašto je bila i još uvek jeste potrebna? Kakav je značaj budućih …

Sprečavanje pranja novca

Sprečavanje pranja novca

[:sr]Imajući u vidu kompleksnost pitanja koja se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i odnose između …