Obavezne rezerve nafte i naftnih derivata

Obavezne rezerve nafte i naftnih derivata

[:sr]Pitanje obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata smatra se jednim od dva ključna merila za otvaranje pregovora sa EU u poglavlju 15 …

Na putu ka EU – poglavlje o zdravstvu

Na putu ka EU – poglavlje o zdravstvu

[:sr] Građanima je potreban pasoš za prelaz granica, dok virusima, bakterijama i zaraznim bolestima to nije potrebno, rečeno je u EU …

Unapređenje nuklearne sigurnosti

Unapređenje nuklearne sigurnosti

[:sr]Projekat Pravna podrška pregovorima pružio je pomoć Agenciji za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije u …

Zaštita potrošača i unapređenje rada sektora osiguranja

Zaštita potrošača i unapređenje rada sektora osiguranja

[:sr]Uklađivanje regulative u oblasti osiguranja sa Direktivom Solventnost II ima dva cilja: zaštitu potrošača i unapređenje rada …