Prvih godinu dana trajanja projekta

Prvih godinu dana trajanja projekta

[:sr]Projekat Pravna podrška pregovorima traje od 30. juna 2016. godine. Pogledajte infografik sa pregledom naših aktivnosti tokom …

Izbor šema direktnih plaćanja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike

Izbor šema direktnih plaćanja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike

[:sr]Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima su najvažnija horizontalna politika u okviru Zajedničke poljoprivredne politike …

Predstavljen nacrt Zakona o strukturnoj podršci i organizaciji tržišta u ribarstvu

Predstavljen nacrt Zakona o strukturnoj podršci i organizaciji tržišta u ribarstvu

[:sr]Kako bi se stvorili uslovi za aktiviranje odabranih mera za regulisanje tržišta u ribarstvu i postepeno prenošenje ključnih EU …

Investicioni fondovi

Investicioni fondovi

[:sr]Projekat Pravna podrška pregovorima obezbedio je pomoć Ministarstvu finansija, Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom …