Studijske posete Sloveniji i Hrvatskoj na temu poglavlja 6 i 3

poseta-celje.jpg

Predstavnici Pregovaračke grupe za poglavlje 6 posetili su Hrvatsku i Sloveniju u martu 2018. godine i upoznali se sa propisima i sistemima koji su postavljeni u vezi sa pravom privrednih društava, korporativnim računovodstvom i revizijom. Članovi Pregovaračke grupe za poglavlje 3 posetili su Sloveniju u septembru 2018. i saznali više o zakonskim rešenjima i sistemima koji se odnose na usluge, uzajamno priznavanje profesionalnih kvalifikacija i poštanske usluge.

Tokom studijske posete od 20. do 23. marta na temu poglavlja 6, organizovani su susreti sa najznačajnijim institucijama – u Sloveniji: Ministarstvo za ekonomski razvoj i tehnologiju i Slovenačka agencija za privredne registre, i u Hrvatskoj: Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Finansijska agencija i Registar poslovnih subjekata Hrvatske.

Predstavnici pregovaračke grupe za poglavlje 6, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija i Agencije za privredne registre su upoznati sa pravnim aspektima, sistemima i aktivnostima koje su primenile institucije u Sloveniji i Hrvatskoj, sa institucionalnim i pravnim okvirom, kao i praktičnim aspektima primene posebnih zahteva u okviru pravnih tekovina EU u poglavlju 6 – Pravo privrednih društava.

Tokom studijske posete Sloveniji od 10. do 13. septembra koja se odnosila na Poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, posećene su najvažnije institucije: Ministarstvo rada, porodice, socijalne politike i jednakih mogućnosti, Ministarstva za ekonomski razvoj i tehnologiju, Ministarstva zdravlja, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Komora zanatlija i preduzetnika, Ministarstvo pravde i Agencija za komunikacijske mreže i usluge Republike Slovenije.

Predstavnici Pregovaračke grupe za poglavlje 3, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva privrede, Ministarstva za zaštitu životne sredine, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture upoznati su sa institucionalnim i pravnim okvirom i praktičnim aspektima primene zahteva vezanih za usluge, uzajamno priznavanje profesionalnih kvalifikacija i poštanskih usluga.

Foto galerija