Pravila državne pomoći u oblasti poštanskih usluga

postanske-usluge.jpg

Na osnovu novog Zakona o poštanskim uslugama iz 2017. godine, potrebno je izraditi i usvojiti relevantna podzakonska akta. Projekat Pravna podrška pregovorima pruža pomoć Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija u izradi nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa pravnim rekovinama EU i definisanju mera za primenu propisa.

Tokom radionice „Pitanja državne pomoći u oblasti poštanskih usluga i primena Poštanske direktive“ koja je 28. marta organizovana za predstavnike Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Pregovaračke grupe za poglavlje 3, „Pošte Srbije“ i drugih poštanskih operatora, kao i predstavnike relevantnih ministarstava i Univerziteta, ekspert projekta Pravna podrška pregovorima, Alesandra Fratini, predstavila je najvažnije nove elemente usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama.

Teme radionice uključivale su pravni i institucionalni okvir, mehanizme finansiranja univerzalne poštanske usluge, pravila državne pomoći u oblasti poštanskih usluga i implikacije usklađivanja na postojeći sistem poštanskih usluga.