Safe and environmentally sound recycling of ships

Safe and environmentally sound recycling of ships

[:sr]Kako bi se sprečili i smanjili štetni efekti na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, Konvencija iz Hong Konga predviđa strože mere …

Happy holidays
Draft Strategy Concept Note and Action Plan for Chapter 12

Draft Strategy Concept Note and Action Plan for Chapter 12

[:sr]Sveobuhvatna nacionalna strategija, uključujući i Akcioni plan, jedno je od merila za otvaranje pregovora u Poglavlju 12. Kako bi …

Judicial cooperation in civil and commercial matters 

Judicial cooperation in civil and commercial matters 

[:sr]Koji su sve izvori prava EU? Kako se primenjuju Uredbe, Direktive i Odluke? Šta podrazumeva princip nadređenosti evropskog prava? …