Towards a more stable financial market

Towards a more stable financial market

[:sr]Poglavlje 9  - Finansijske usluge, jedno je od tri pregovaračka poglavlja koja bi Srbija trebalo da otvori u junu. Regulativa EU u …

Waste management

Waste management

[:sr]Kroz aktivnosti projekta, obezbeđena je podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u daljem usklađivanju nacionalnog …

Controlling volatile organic compounds emissions

Controlling volatile organic compounds emissions

[:sr]Upoznavanje operatera postrojenja koja koriste isparljiva organska jedinjenja (volatile organic compounds - VOC) i inspektora za …

Prevention and control of environmental pollution

Prevention and control of environmental pollution

[:sr]Od juna do decembra 2017. godine pružena je podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u daljoj harmonizaciji nacionalnog …