Recognition of professional qualifications in health sector

Recognition of professional qualifications in health sector

[:sr]Na osnovu Izveštaja o skriningu za poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, Srbija treba da pripremi …

Controlling volatile organic compounds emissions

Controlling volatile organic compounds emissions

[:sr]Upoznavanje operatera postrojenja koja koriste isparljiva organska jedinjenja (volatile organic compounds – VOC) i inspektora za …

State aid rules in the area of postal services

State aid rules in the area of postal services

[:sr]Na osnovu novog Zakona o poštanskim uslugama iz 2017. godine, potrebno je izraditi i usvojiti relevantna podzakonska akta. Projekat …

Classical swine fever prevention

Classical swine fever prevention

[:sr]U okviru drugog merila za otvaranje pregovora o Poglavlju 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, poseban …