First year of project implementation

First year of project implementation

[:sr]Projekat Pravna podrška pregovorima traje od 30. juna 2016. godine. Pogledajte infografik sa pregledom naših aktivnosti tokom …

Selection of direct payment schemes within Common Agricultural Policy

Selection of direct payment schemes within Common Agricultural Policy

[:sr]Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima su najvažnija horizontalna politika u okviru Zajedničke poljoprivredne politike …

Draft Law on Structural Support  and Market Organisation in Fisheries presented

Draft Law on Structural Support  and Market Organisation in Fisheries presented

[:sr]Kako bi se stvorili uslovi za aktiviranje odabranih mera za regulisanje tržišta u ribarstvu i postepeno prenošenje ključnih EU …

Investment funds

Investment funds

[:sr]Projekat Pravna podrška pregovorima obezbedio je pomoć Ministarstvu finansija, Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom …