Poglavlje 27 – Životna sredina

TEME POGLAVLJA I PREGOVORA

Cilj politika životne sredine EU40 je da promoviše održivi razvoj i očuva životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. Direktne koristi koje donosi ova politika su opšte: bolje zdravlje stanovništva, očuvanje prirodnih resursa, konkurentna privreda, bolji kvalitet života. Važan deo politike EU je i borba protiv klimatskih promena na globalnom nivou.

Politika EU u oblasti životne sredine zasniva se na načelima preventivnog delovanja (pre nego što šteta, odnosno zagađenje nastanu), načelu „zagađivač plaća” (kad god je moguće, troškove zaštite životne sredine treba da snosi privatno ili fizičko lice koje ugrožava životnu sredinu, a ne društvo u celini), borbi protiv narušavanja životne sredine na samom izvoru zagađenja (gde je jednostavnije i ekonomičnije ukloniti posledice zagađenja), zajedničkoj odgovornosti EU i država članica (jer je nadležnost za ovu oblast podeljena između EU i država članica) i na uključivanju zaštite životne sredine u druge politike EU (kao što su poljoprivreda, transport, energetika).

Propisi EU u vezi sa životnom sredinom izuzetno su obimni i čine približno jednu trećinu ukupnog broja propisa EU. Ti propisi pokrivaju oblast zaštite životne sredine horizontalno (procena uticaja na životnu sredinu, dostupnost informacija, učešće javnosti), odnosno putem sektora: kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet vode, zaštita prirode, kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom, hemikalije, klimatske promene, zaštita od buke i civilna zaštita.

Prenošenje propisa Evropske unije u nacionalni pravni sistem samo je prvi korak u procesu prilagođavanja EU standardima. EU politika zaštite životne sredine podrazumeva i adekvatnu primenu i sprovođenje propisa – na nacionalnom, ali i lokalnom nivou. Neophodne su značajne investicije za administrativne troškove, ulaganje u infrastrukturu, kao i održavanje postrojenja. Očekuje se da će u procesu preuzimanja EU standarda najveći trošak biti u sektoru vodâ, nakon čega slede sektori otpada i industrijskog zagađenja. Značajan deo troškova dostizanja EU standarda finansiraće se pomoću fondova EU (Nacionalna strategija Republike Srbije za aproksimaciju u oblasti životne sredine)41.

Imajući u vidu iskustva iz prethodnih proširenja EU, postoji velika verovatnoća da će Srbija u sklopu pregovora zatražiti od EU odobrenje prelaznih rokova za primenu i sprovođenje EU standarda u vezi s ovom oblašću.

INSTITUCIJE KOJE UČESTVUJU U PREGOVARAČKOJ GRUPI ZA ŽIVOTNU SREDINU

Pregovaračkom grupom za životnu sredinu predsedava državni sekretar iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara su predstavnici istog ministarstva. Ostali članovi pregovaračke grupe su predstavnici sledećih državnih institucija: Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republičkog geodetskog zavoda, Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije, Agencije za bezbednost saobraćaja, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog geodetskog zavoda, Instituta za standardizaciju Srbije, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarije za evropske integracije.

Kao i kada je reč o drugim pregovaračkim grupama, predsednik PG 27 može, ukoliko postoji potreba, da pozove predstavnike drugih organizacija da učestvuju u radu pregovaračke grupe.

KOJA JE KORIST ZA SRBIJU I KOJE REZULTATE TIME POSTIŽEMO?

Cilj je da se u Srbiji uspostavi održiv sistem zaštite životne sredine, kao i značajna uključenost ove politike u ostale sektore. Na taj način obezbeđuju se preduslovi za bolje zdravlje, bolji kvalitet života građana i konkurentnu privredu. Istovremeno, pregovorima treba obezbediti dovoljno dug prelazni period da bi se infrastruktura i postrojenja u Srbiji prilagodili visokim EU standardima.

  • Eksplanatorni skrining za Poglavlje 27 održan je od 15. do 19. septembra 2014. godine.
  • Bilateralni skrining za Poglavlje 27 održan je od 17. do 21. novembra 2014. godine.

40 http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED=20&locale=en
41 http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_strategije/strategija_aproksimacije.pdf