O projektu

Podrška pristupnim pregovorima

Kroz projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC II) Evropska unija pomaže Srbiji da:

» Poboljša usklađenost domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i sprovođenje pravnih akata

» Unapredi kapacitete relevantnih institucija za uspešno vođenje pristupnih pregovora.

Glavni korisnici su Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Važni korisnici projekta uključuju resorna ministarstva i institucije zadužene za usklađivanje zakonodavstva u određenim oblastima.

Aktivnosti projekta prevashodno obuhvataju oblasti u okviru sledećih 10 poglavlja:

  • Poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga
  • Poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala
  • Poglavlje 6 – Pravo privrednih društava
  • Poglavlje 9 – Finansijske usluge
  • Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
  • Poglavlje 15 – Energetika
  • Poglavlje 24 – Pitanja pravde, slobode i bezbednosti
  • Poglavlje 27 – Životna sredina
  • Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Kako bi se odgovorilo na potrebe korisnika, aktivnosti projekta će uključiti i druga poglavlja.

Projekat, vredan 2,6 miliona evra, otpočeo je u junu 2016. godine, trajaće 30 meseci i sprovodi ga konzorcijum koji predvodi Altair Asesores i koji čine IRZ, European Profiles, Eurosupport i Eptisa.