Zdravstvena bezbednost igračaka, kozmetičkih proizvoda i materijala u kontaktu sa hranom

Zdravstvena bezbednost igračaka, kozmetičkih proizvoda i materijala u kontaktu sa hranom

[:sr]Regulativa o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda za opštu upotrebu pokriva tri pregovaračka poglavlja: ​​zdravstvena bezbednost …

Ekološki propisi štite životnu sredinu, zdravlje i potrošače

Ekološki propisi štite životnu sredinu, zdravlje i potrošače

[:sr]Prvi u nizu brifinga za medije “Na putu ka EU – pregovaračka poglavlja” održan je 5. aprila u EU info centru. Brifingu na temu …

Usluge od opšteg interesa

Usluge od opšteg interesa

[:sr]Kada je reč o Poglavlju 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, obaveza Srbije je usklađivanje nacionalnog …

Primena mera IPARD II za tehničku podršku

Primena mera IPARD II za tehničku podršku

[:sr]Deo aktivnosti projekta Pravna podrška pregovorima u okviru Poglavlja 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, usmeren je na obezbeđenje …