Ka stabilnijem finansijskom tržištu

Ka stabilnijem finansijskom tržištu

[:sr]Poglavlje 9  - Finansijske usluge, jedno je od tri pregovaračka poglavlja koja bi Srbija trebalo da otvori u junu. Regulativa EU u …

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom

[:sr]Kroz aktivnosti projekta, obezbeđena je podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u daljem usklađivanju nacionalnog …

Kontrola emisije isparljivih organskih jedinjenja

Kontrola emisije isparljivih organskih jedinjenja

[:sr]Upoznavanje operatera postrojenja koja koriste isparljiva organska jedinjenja (volatile organic compounds - VOC) i inspektora za …

Sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine

Sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine

[:sr]Od juna do decembra 2017. godine pružena je podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u daljoj harmonizaciji nacionalnog …