Novi model zaštite mentalnog zdravlja

Novi model zaštite mentalnog zdravlja

[:sr]Kako bi se dalje uskladio pravni okvir u oblasti mentalnog zdravlja sa Zajedničkom evropskom akcijom za mentalno zdravlje i dobrobit …

Podrška u oblasti dobrovoljnih penzijskih fondova

Podrška u oblasti dobrovoljnih penzijskih fondova

[:sr]U periodu od oktobra 2017. do juna 2018. godine, pružena je podrška Narodnoj banci Srbije i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, …

Podrška u pripremi izmena Zakona o platnim uslugama

Podrška u pripremi izmena Zakona o platnim uslugama

[:sr]Direktiva o platnim uslugama 2 (Payment Services Directive – PSD2) sadrži sve odredbe PSD1, kao i izmenjena i nova pravila EU o …

Podrška pripremi pregovaračke pozicije za poglavlje 3

Podrška pripremi pregovaračke pozicije za poglavlje 3

[:sr]Pre otvaranja pregovora u Poglavlju 3, Srbija treba da pripremi nacrt pregovaračke pozicije koja predstavlja planove za budući …