Srbija napredovala u progovorima o poglavlju o poljoprivredi

Srbija napredovala u progovorima o poglavlju o poljoprivredi

[:sr] Činjenica da poljoprivreda zapošljava veliki deo radne snage i ima važno mesto u budžetu EU, ali i zemalja kandidata, kao i da …

Zaštita životinja koje se koriste u naučne svrhe

Zaštita životinja koje se koriste u naučne svrhe

[:sr]Smanjenje upotrebe životinja u eksperimentima, kao i poboljšanje njihovog uzgoja, smeštaja, nege i upotrebe, predstavljaju osnove …

Prevencija zloupotrebe droga i trgovina prekursorima

Prevencija zloupotrebe droga i trgovina prekursorima

[:sr]Prevencija zloupotrebe droga i trgovina prekursorima su veoma kompleksne oblasti koje uključuju brojne aktere, kao što su …

Podrška izradi Nacrta zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Podrška izradi Nacrta zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

[:sr]Šta je Zajednička organizacija tržišta (ZOT) Evropske unije i zašto je bila i još uvek jeste potrebna? Kakav je značaj budućih …