Srbija u fazi ispunjavanja merila za Poglavlje 12

Srbija u fazi ispunjavanja merila za Poglavlje 12

[:sr] Na petom po redu u seriji brifinga u EU info centru, uz podršku Delegacije EU u Srbiji, rečeno je da su merila za Poglavlje 12, …

Podrška u pripremi Zakona o finansijskim konglomeratima

Podrška u pripremi Zakona o finansijskim konglomeratima

[:sr]Tokom proteklih decenija, značajna je pojava korporativnih grupa koje pružaju širok spektar finansijskih usluga, obično …

Podrška u okviru Zajedničke poljoprivredne politike

Podrška u okviru Zajedničke poljoprivredne politike

[:sr]S obzirom na važnost Zajedničke poljoprivredne politike, u periodu od juna do septembra 2018. pružena je podrška Ministarstvu …

Studijske posete Sloveniji i Hrvatskoj na temu poglavlja 6 i 3

Studijske posete Sloveniji i Hrvatskoj na temu poglavlja 6 i 3

[:sr]Predstavnici Pregovaračke grupe za poglavlje 6 posetili su Hrvatsku i Sloveniju u martu 2018. godine i upoznali se sa propisima i …