Podrška u okviru Zajedničke poljoprivredne politike

poljoprivredna-politika.jpg

S obzirom na važnost Zajedničke poljoprivredne politike, u periodu od juna do septembra 2018. pružena je podrška Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u dve značajne oblasti: tržišni standardi za voće i povrće i definisanje područja sa prirodnim i drugim specifičnim ograničenjima.

Pripremljen je nacrt Pravilnika o tržišnim standardima za sveže voće i povrće i održana obuka predstavnika ministarstva, tokom koje su predstavljeni predlozi za usaglašavanje sa Uredbom 543/2011 i relevantnim EU propisima. Pored toga, pripremljen je Nacrt pravilnika o procedurama za kontrolu tržišnih standarda, uključujući inspekcije odgovorne za provere usaglašenosti u svakoj fazi plasmana na tržište, kao i nacrt Pravilnika o registru trgovaca voćem i povrćem.

Kako bi se uskladilo nacionalno zakonodavstvo sa zahtevima Uredbe 1305/2013, izrađen je nacrt Pravilnika o određivanju područja sa prirodnim i drugim specifičnim ograničenjima, sa ciljem stvaranja uslova za aktiviranje specifičnih mera za ova područja. Proces određivanja zahteva vreme, složenu ekspertizu, kompetentnost i dostupnost podataka o profilima zemljišta, klimi i terenu, zbog čega je ključno izgraditi mrežu nadležnih javnih institucija koje pružaju podršku Ministarstvu tokom ovog procesa.

Tokom radionice „Određivanje područja koja se suočavaju sa prirodnim i drugim specifičnim ograničenjima: zahtevi EU i mogući pristupi“ održane 26. septembra, predstavljen je EU okvir u ovoj oblasti, proces, relevantna iskustva zemalja EU u pogledu definicije ovih područja, kao i predlog glavnih elemenata Pravilnika o određivanju područja sa prirodnim i drugim specifičnim ograničenjima u Srbiji.