Poglavlje 6 – Pravo privrednih društava

TEME POGLAVLJA I PREGOVORA

U okviru ovog poglavlja razmatraju se pitanja u vezi s osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU, pri čemu su uređena pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Istovremeno, ovim poglavljem obuhvaćena su i pitanja računovodstva i revizije, što se odnosi i na pravila o uspostavljanju sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efikasnog sistema javnog nadzora, kao i sistema objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja.

Pravne tekovine EU u oblasti prava privrednih društava uređuju pitanja u vezi s obavezom privrednih društava da objavljuju dokumenta i podatke; osnivanjem, spajanjem i podelom javnih društava s ograničenom odgovornošću; prekograničnim spajanjem društava s ograničenom odgovornošću; obavezom obelodanjivanja podataka koji se odnose na ogranke koje su u državi članici osnovale neke vrste društava; jednočlanim privatnim društvima s ograničenom odgovornošću; ponudama za preuzimanje; ostvarivanjem nekih prava akcionara u društvima koja su kotirana na berzi i Statutom Evropske kompanije.

U oblasti finansijskog izveštavanja pravne tekovine EU utvrđuju pravila za predstavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, uključujući tu i pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Posebna računovodstvena pravila primenjuju se u oblasti bankarstva i osiguranja. Primena međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS – International Accounting Standards) obavezna je za određena tela od javnog značaja. Osim toga, pravne tekovine EU uspostavljaju pravila za odobravanje, profesionalan integritet i nezavisnost revizora imenovanih na osnovu zakona.

INSTITUCIJE KOJE UČESTVUJU U PREGOVARAČKOJ GRUPI ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Pregovaračku grupu za pravo privrednih društava predvode predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara pregovaračke grupe, a koji se imenuju iz Ministarstva privrede.

Članovi pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstva odbrane, Agencije za privredne registre, Komisije za hartije od vrednosti, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Narodne banke Srbije, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske integracije.

KOJA JE KORIST ZA SRBIJU I KOJE REZULTATE TIME POSTIŽEMO?

Usklađivanjem zakonodavstva s pravnom tekovinom EU u oblasti prava privrednih društava, između ostalog, stvaraju se poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Istovremeno, na taj način dodatno se potvrđuje pravna sigurnost, koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i za investicije.

  • Eksplanatorni skrining za Poglavlje 6 održan je 11. decembra 2014. godine.
  • Bilateralni skrining za Poglavlje 6 održan je 5. februara 2015. godine.