Završna konferencija projekta “Pravna podrška pregovorima (PLAC II)

zavrsen-priojekat-plac2-01.jpg

Konferencija kojom je obeležen završetak projekta “Pravna podrška pregovorima (PLAC II)” održana je u Narodnoj skupštini Srbije 9. novembra 2018. godine.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati i aktivnosti projekta kojim Evropska unija pomaže Srbiji da unapredi usaglašenost nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, poboljša sprovođenje pravnih akata i osnaži kapacitete nadležnih institucija za uspešno vođenje pristupnih pregovora. Realizacija projekta vrednog 2,6 miliona evra počela je u junu 2016. godine i traje 30 meseci.

Pomoćnica ministarke za evropske integracije Ksenija Milenković rekla je da su usklađivanje zakonodavstva s pravnim tekovinama EU i primena ključni za dalji napredak. Istakla je značaj  saradnje institucija i eksperata i fleksibilnosti tokom sprovođenja projekta, kojima je omogućeno uključivanje novih aktivnosti koje prethodno nisu bile predviđene.

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU Tanja Miščević rekla je da je PLAK II jedan od najuspešnijih projekata koji su finansirani iz sredstava EU, upravo zbog fleksibilnosti.

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar je pozdravila posvećenost Vlade usklađivanju propisa s pravom EU i navela da je projekat Pravna podrška pregovorima jedan od ključnih koji pomažu u toj oblasti. Usklađivanje propisa je važno i zbog toga što direktnu korist imaju građani, zaključila je ona.

Vođa tima projekta Pravna podrška pregovorima Mojca Grošelj rekla je da je projekat prepoznat kao značajan program podrške. Tokom realizacije projekta bilo je 86 aktivnosti, a 112 eksperata sarađivalo je sa 25 institucija na izradi 310 dokumenata.

Foto galerija