Primena mera IPARD II za tehničku podršku

Ipard.jpg

Deo aktivnosti projekta Pravna podrška pregovorima u okviru Poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, usmeren je na obezbeđenje adekvatne pravne osnove za saradnju između Upravljačkog tela (Sektor za ruralni razvoj) i IPARD agencije (Uprava za agrarna plaćanja) u sklopu realizacije mera tehničke podrške, finansiranih IPARD II programom. Ove aktivnosti se odnose na jedno od dva merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju – poveravanje poslova u vezi sa sprovođenjem budžeta za IPARD II.

Tokom radionice organizovane 2. marta, stručnjaci projekta Pravna podrška pregovorima Milena Petruševska i Vangel Nanevski predstavili su osnovne zahteve i pravila za sprovođenje tehničke podrške, kao i korake u kontroli, uloge i nadležnosti svih uključenih strana. Pored toga, korisnici su upoznati sa najboljim praksama i preporukama za poboljšanja u pogledu pravnih, institucionalnih i proceduralnih aspekata.

Učesnici radionice bili su predstavnici IPARD operativne strukture: Upravljačkog tela i IPARD agencije, drugi predstavnici Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i Ministarstva finansija, kao i predstavnici drugih institucija uključenih u sprovođenje IPARD II programa.

Prezentaciju sa radionice možete preuzeti u nastavku