Srbija u fazi ispunjavanja merila za Poglavlje 12

ch12.jpg

Na petom po redu u seriji brifinga u EU info centru, uz podršku Delegacije EU u Srbiji, rečeno je da su merila za Poglavlje 12, koje se odnosi na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, stigla 2017. i da je Srbija sad u fazi ispunjavanja tih merila za otvaranje Poglavlja.

Šef III sektora operacija Delegacije EU Sakelaris Hurdas predočio je da je EU najveća destinacija za srpsku hranu. On je ukazao da pomoć EU u poljoprivrednom sektoru proteklih 10 godina iznosi 100 miliona evra, što ne uključuje IPARD, čiji budžet za Srbiju je 175 miliona evra na pet godina. Prema njegovim rečima, Delegacija EU u Beogradu kroz projekte pomaže Srbiji da donese nacionalnu strategiju i akcione planove, da obuči kadrove za Poglavlja 11 i 12.

Član Pregovaračkog tima Srbije o pristupanju EU Danilo Golubović izjavio je da se uporno koči usvajanje zakona u toj oblasti. “Prvi problem je prenošenje zakonodavstva EU, što je nažalost problem kod većine poglavlja, što koči usvajanje zakona u Poglavlju 12, iako imamo podršku Vlade, Ministarstva za evropske integracije i šefice prgovaračkog tima”, izjavio je Golubović na brifingu za medije u EU info centru.

“Nadam se da će to uskoro biti, jer ako ne bude, bićemo u vremenskom problemu, s obzirom na neke zadate rokove ulaska Srbije u EU”, podvukao je on. Prema njegovim rečima, u toj oblasti su potrebni finansijska pomoć, tehnička opremljenost, kadrovi, dodatni projekti, edukacija. Kako je ukazao, ne žele svi da uđu u EU, da uvedu red u veterinu i fitosanitarnu oblast, što će nekim ljudima izbiti desetine miliona evra iz džepa i oni će se truditi da taj put traje što duže, a sređeno stanje dođe što kasnije.

On očekuje da se hitno obezbedi ljudstvo za fitosanitarne i veterinarske inspekcije, da Vlada i Ministarstvo poljoprivrede to podrže. Golubović je ukazao da je šverca hrane bilo i biće, ali novom politikom on bi trebalo da bude sveden na meru da ne ugoržava sistem.

Članica pregovaračkog tima Hrvatske u Poglavlju 12 Ksenija Longo Češković ukazala je da je Polavlje 12 izdvojeno iz Poglavlja 11 o poljoprivredi, kada je Hrvatska došla na red za pristupanje, pošto u pregovorima sa Rumunijom i Bugarskom nije dovoljna pažnja posvećena tome. U pogledu prevara u toj oblasti, ona je navela da je i u EU toga mnogo i da EU na tome radi kroz zajedničke sisteme kontrole hrane. Mnogobrojne su prevare, primeri su svakodnevni od krivotvorenog meda, pogrešno deklarisane hrane, primer je skandal sa konjskim mesom, koje je deklarisano kao goveđe, i sve države članice su na to reagovale.

Prezentaciju sa brifinga možete preuzeti u nastavku: