Bezbednost hrane i hrane za životinje

bezbednost-hrane-i-hrane-za-zivotinje.jpg

Pravne tekovine u poglavlju 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, sastoje se od velikog broja propisa koji ne zahtevaju samo prenošenje u nacionalno zakonodavstvo, već i sprovođenje reformskih mera, kao i uspostavljanje adekvatnog institucionalnog okvira, uključujući administrativne kapacitete, a naročito kontrolne i inspekcijske organe.

Projekat Pravna podrška pregovorima pružio je pomoć Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstvu zdravlja prilikom pripreme:

– Nacrta procedure za saradnju u slučaju vanredne situacije u oblasti hrane i hrane za životinje

– Višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola, koji treba da pokrije zakone o hrani i hrani za životinje, kao i sve relevantne oblasti u vezi sa pitanjima bezbednosti hrane i hrane za životinje, uključujući i zakonodavstvo o zdravlju i dobrobiti životinja i fitosanitarna pitanja.

Na seminaru „Razvoj procedure za saradnju u vanrednim situacijama u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje “ održanom  8. novembra 2016. godine, stručnjak PLAC II projekat Ksenija Longo je govorila učesnicima o pravnom osnovu, incidentima, vanrednim situacijama i krizama u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje. Takođe je predstavila operativne planove za nepredviđene situacije u zemljama članicama Evropske unije: razmenu protokola, iskustava i znanja o upravljanju i komunikaciji tokom kriznih situacija.

Tokom radionice „Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola“, koja je održana 3. novembra 2016. godine, stručnjak PLAC II projekta Kristijano Longo predstavio je učesnicima zahteve Evropske unije po pitanju višegodišnjih nacionalnih planova kontrole (strategiju, zakonodavnu politiku, aspekte procedura i prakse). Govorio je o iskustvima zemalja članica u pripremi višegodišnjih nacionalnih planova kontrole, kao i o izveštavanju o rezultatima primene ovih planova kontrole i njihovom ažuriranju.