EU integracije i advokatura: ključna pitanja i izazovi

advokati.jpg

Advokati su aktivni partneri u procesu harmonizacije i EU integracija i potrebno ih je informisati o promenama koje proističu iz uvođenja pravnih tekovina EU u zakonodavstvo Srbije. U saradnji sa Ministarstvom pravde i Advokatskom komorom Srbije, od maja do septembra je organizovano pet radionica “Evropske integracije i advokatura: ključna pitanja i izazovi” sa ciljem informisanja advokata o uticaju EU zakonodavstva u oblasti slobode kretanja ljudi i slobode pružanja usluga, koje se odnosi na advokatsku praksu u okviru Poglavlja 3.

Ekspert projekta Pravna podrška pregovorima, Džonatan Goldsmit, upoznao je skoro 90 učesnika radionica u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Nišu i Kragujevcu sa sledećim temama:

  • Advokati i pružanje usluga na unutrašnjem tržištu EU: kako pravne tekovine EU kategorišu takve usluge?
  • Sloboda kretanja advokata – uslovi za bavljenje advokaturom u Republici Srbiji i državama članicama EU (pravo poslovnog nastanjivanja u odnosu na privremeno pružanje advokatskih usluga; test osposobljenosti/period prilagođavanja)
  • Uslovi u pogledu pravne forme (npr. samostalno bavljenje advokaturom, zajednička advokatska kancelarija, advokatsko ortačko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, itd.)
  • Uticaj pravnih tekovina EU na pravilo o jednoj kancelariji; advokatska tarifa.

Takođe, kako bi se advokati upoznali sa očekivanim promenama, tokom radionica su predstavljena iskustva advokata u zemljama članicama EU u vezi sa primenom pomenutih pravnih tekovina, kao i uticajem unutrašnjeg tržišta na pravnu praksu.

Foto galerija