Zdravstvena bezbednost igračaka, kozmetičkih proizvoda i materijala u kontaktu sa hranom

radionica-proizvodi-opsta.jpg

Regulativa o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda za opštu upotrebu pokriva tri pregovaračka poglavlja: ​​zdravstvena bezbednost kozmetike spada u Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja; zdravstvena ispravnost materijala u kontaktu sa hranom u poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, a bezbednost igračaka u Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe.

Kako bi se oko 30 predstavnika institucija korisnika upoznalo sa pravnim okvirom na ovom polju, održana je radionica „Transpozicija i implementacija propisa Evropske unije u području zdravstvene bezbednosti predmeta za opštu upotrebu (igračaka, kozmetičkih proizvoda i materijala u kontaktu sa hranom) – izazov za nadležno telo i privredne subjekte“ 21. marta.

Korisnici podrške projekta u ovoj oblasti uključuju Ministarstvo zdravlja, laboratorije, Institut za standardizaciju Srbije, Akreditaciono telo Srbije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala i Udruženje za prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, kao i Sanitarnu inspekciju,.

Ekspert projekta Pravna podrška pregovorima, Bojan Vidović, predstavio je učesnicima radionice analizu stepena usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa propisima EU na području proizvoda za opštu upotrebu. Potom je preneo iskustva Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske u transponovanju i implementaciji propisa EU u ovoj oblasti. Tokom radionice je bilo reči i o usklađivanju zakonodavstva, nadzoru unutrašnjeg tržišta, učešću u radu odbora EK, izveštavanju EK, RAPEX (EU sistem brzog uzbunjivanja za opasne proizvode) i RASFF (EU brzi sistem uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) sistemima i graničnom sanitarnom nadzoru.

Predstavnice Ministarstva zdravlja, Mirjana Veljković i Tatjana Stamatović, govorile su o problemima i izazovima u transponovanju propisa EU u oblasti zdravstvene bezbednosti igračaka, kozmetičkih proizvoda i materijala u kontaktu s hranom u nacionalno zakonodavstvo.