Regulisanje profesije sudskih tumača i prevodilaca

sudski-tumaci.jpg

U cilju regulisanja profesije sudskih tumača i prevodilaca u skladu sa pravnim tekovinama EU, pružena je podrška Ministarstvu pravde i radnoj grupi u izradi novog Zakona o sudskim tumačima i sudskim prevodiocima. U odredbe novog Zakona i relevantnih podzakonskih akata uključeni su zahtevi zakonodavstva EU u Poglavlju 3, o slobodi kretanja ljudi i usluga u sklopu prakse koja se odnosi na  profesije sudskih tumača i prevodilaca.

Tokom radionice „Reforma sistema sudskih tumača i prevodilaca: Pravni okvir u kontekstu EU integracija”, održane 4. septembra 2018. godine, predstavnici Ministarstva pravde i članovi Radne grupe upoznati su sa evropskim zahtevima od značaja za regulisanje profesija sudskih tumača i prevodilaca, primerima dobre prakse i mogućim rešenjima u kontekstu planirane reforme.