Energetska efikasnost – eko dizajn

energetska-efikasnost-03.jpg

S obzirom na značaj energetske efikasnosti, pružena je podrška Ministarstvu rudarstva i energetike u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti eko dizajna. Od oktobra 2017. do oktobra 2018. godine, pripremljeni su nacrti 23 pravilnika, kojima se delegirani akti prenose u nacionalno zakonodavstvo.

Delegirani akti uključuju: 932/2012 (mašine za sušenje), 617/2013 (računari i kompjuterski serveri), 666/2013 (usisivači), 813/2013 (grejali), 814/2013 (bojleri i grejači), 66/2014 (pećnice i rerne), 244/2009 (kućne sijalice), 245/2009 (fluorescentne sijalice), 278/2009 (eksterni izvori napajanja), 640/2009 i 4/2014 koji menjaju 640/2009 (elektromotori), 641/2009 i 622/2012 koji menjaju 640/2009 (cirkulacione pumpe), 1194/2012 (usmerene sijalice), 548/2014 (strujni transformatori), 1253/2014 (ventilacioni uređaju), 2015/1186 (lokalno grejanje prostora), 2015/1187 (kotlovi, čvrsto gorivo), 1254/2014 (ventilacioni uređaji), 2015/1188 (lokalno grejanje prostora/eko dizajn), 2016/2281 (proizvodi za zagrevanje vazduha), 2015/1189 (kotlovi na čvrsto gorivo / Eko dizajn) i 2015/1185 (grejni sistemi na čvrsto gorivo).

Pripremljen je i spisak domaćih proizvođača koji su u obavezi da sprovedu akte. Transponovanje pomenutih delova sekundarnog zakonodavstva EU predstavlja napredak u obezbeđivanju usklađenosti srpskog nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.