Kontrola emisije isparljivih organskih jedinjenja

IMG_20180419_111048.jpg

Upoznavanje operatera postrojenja koja koriste isparljiva organska jedinjenja (volatile organic compounds – VOC) i inspektora za zaštitu životne sredine sa specifičnim zahtevima poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama i VOC Petrol direktiva – faza I i faza II, bitan su deo procesa smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Zbog značaja ovih tema, projekat je organizovao obuke u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine tokom februara, marta i aprila.

“Veoma je važno sa se inspektori za zaštitu životne sredine upoznaju sa zahtevima direktiva u ovoj oblasti, kako bi se pripremili za njihovo buduće sprovođenje. Takođe, potrebno je da i operateri budu informisani, da bi adekvatno I pravovremeno prilagodili svoje poslovanje”, naglasila je Ljubica Bolović iz Ministarstva zaštite životne sredine.

Trening koji je vodio ekspert projekta Pravna podrška pregovorima, Rihard Šlahta, uključio je teorijsku i praktičnu komponentu. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim zahtevima Direktiva, ali i specifičnostima koje se odnose na godišnji maseni bilans rastvarača, ukupnu graničnu vrednost emisije, merenje i šemu za smanjenje emisije, kao i zahtevima faza I i II sakupljanja benzinskih isparenja. Deo obuke je bio posvećen studijama slučajeva koje se odnose na smanjenje emisije otpadnih gasova, (na primerima lepkova, premazivanja metalnih površina i ekstrakcije biljnog ulja), kao i vežbama i praktičnom radu, uključujući najbolju praksu i tehnike za fazu I i II sakupljanja benzinskih isparenja.

Tokom praktičnog dela treninga, učesnici su posetili postrojenja (fabriku boja i lakova Pitura, fabriku aluminijumskih limenki Ball Packaging, fabriku jestivih ulja Dijamant, Alfa-Plam, proizvođača grejnih tela), kao i NIS benzinske pumpe, gde su imali obuke na licu mesta, sa simulacijom terenske kontrole.

Trodnevni treninzi su, do sada, organizovani za 140 učesnika iz Grada Beograda i sledećih okruga: Južnobanatski, Sremski, Mačvanski, Kolubarski, Podunavski, Braničevski, Zapadno bački, Severno bački, Severno banatski, Srednje banatski, Južno bački, Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički. U narednim mesecima biće održane obuke za učesnike iz drugih okruga, čime će se poboljšati informisanost operatera postrojenja koja koriste isparljiva organska jedinjenja i kapaciteti inspektora za zaštitu životne sredine u ovoj oblasti.

Foto galerija