Zaštita životinja korišćenih u naučne svrhe

inspektori-veterina.jpg

Kako bi se ojačali kapaciteti veterinarskih inspektora, članova Etičke komisije i korisnika (tj. naučnika i vodja eksperimentalnih projekata) za sprovođenje pravnih tekovina u oblasti zaštite životinja, od maja do jula 2018. godine organizovan je niz obuka o pravilima koja proističu iz Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja korišćenih u naučne svrhe.

Obuka za veterinarske inspektore o praktičnoj primeni pravila o dobrobiti životinja u projektima eksperimentisanja sa životinjama održana je 16. i 17. maja 2018. Tokom radionica, ekspert projekta Pravna podrška pregovorima, Siniša Đurašević, upoznao je 20 veterinarskih inspektora sa prednostima efikasnog programa inspekcije, načinom dizajniranja programa inspekcije, planiranja i sprovođenja inspekcijskih poseta, indikatorima, kriterijumima analize rizika inspekcije, kao i profilom i veštinama inspektora.

Od 11. do 14. juna, 38 članova Etičkih komisija prisustvovalo je obuci koja se bavila aktuelnim zakonodavstvom i budućim koracima u transpoziciji Direktive 2010/63/EU, nacionalnim nadležnim organima za primenu Direktive, kao i nizom relevantnih dokumenata koja se odnose na zaštitu životinja. Praktična obuka uključivala je institucionalnu analizu rizika, procenu projekata i retrospektivnu procenu.

Takođe, od 28. juna do 6. jula organizovana je praktična obuka za 47 korisnika, naučnika, istraživača i vođa eksperimentalnih projekata.

Relevantni EU propisi: