Registracija, procena, odobrenje i ograničenje hemikalija (REACH)

reach-hemikalije.jpg

Od februara do aprila 2018. godine, Ministarstvu za zaštitu životne sredine je pružena podrška u izradi Smernica o zahtevima za registraciju predviđenim REACH Uredbom, čiji je cilj da se poboljša zaštita ljudskog zdravlja i životne sredine s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati hemikalije.

Nacrt smernica, koji je izradio ekspert projekta Pravna podrška pregovorima Jovan Rajić, sadrži informacije o glavnim koracima postupka registracije i olakšava razumevanje preduzeća u hemijskoj industriji o njihovim obavezama nakon što Srbija postane članica EU.

REACH uredba se odnosi na sve hemijske supstance i utiče na širok spektar kompanija u mnogim sektorima. Procenjuje se da srpska hemijska industrija uključuje oko 1700 pravnih lica, uglavnom malih i srednjih i mikro preduzeća. Da bi se pridržavale obaveza iz uredbe, kompanije moraju da identifikuju i upravljaju rizicima koji se odnose na hemijske supstance koje proizvode i plasiraju u EU, kao I da pokažu kako se te supstance mogu bezbedno koristiti. Nacrt smernica predstavlja važno dostignuće u cilju pravovremenog informisanja i podizanja svesti malih i srednjih preduzeća u hemijskoj industriji o njihovim obavezama iz REACH Uredbe.

Relevantni EU propisi: