Izbor šema direktnih plaćanja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike

vrsac-jun.jpg

Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima su najvažnija horizontalna politika u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU. Uključuju skup šema od kojih su neke obavezne za države članice, a neki nisu. Nivo podrške u pojedinim sektorima zavisi od odabranih šema i na taj način utiče na prihode poljoprivrednika. S obzirom na to da primena svake od šema zahteva posebne mere i pravila, zemlja kandidat treba unapred da proceni najefektivniju kombinaciju.

Pre pristupanja Evropskoj uniji, država mora da uspostavi odgovarajuće mehanizme za implementaciju, kao i da sprovede odgovarajuću obuku poljoprivrednika. Budući da ne postoji jedninstven i zvaničan način obračuna, projekat Pravna podrška pregovorima je pružio pomoć Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u proceni nivoa finansijskih sredstava i definisanju mogućih scenarija za izbor šema direktnih plaćanja.

Tokom maja 2017. godine, eksperti projekta Ružica Gelo i Žaklina Jurišić su održale obuku o direktnim plaćanjima i različitim opcijama predviđenim pravnim tekovinama EU, sa detaljnim informacijama o svakoj od šema. Na osnovu analize statističkih podataka, izradile su metodologiju za pripremu različitih scenarija odabira šema direktnih plaćanja.

Tokom radionice održane u Vršcu, od 27. do 29. juna 2017. godine, predstavljeno je pet mogućih scenarija u oblasti proizvodnje biljnih i stočarskih proizvoda, nakon čega je usledio zajednički rad sa predstavnicima Ministarstva (iz Sektora za poljoprivrednu politiku, Sektora za međunarodnu saradnj i Uprave za agrarna plaćanja) i Republičkog zavoda za statistiku.

Relevantni EU propisi: