Zaštita potrošača i unapređenje rada sektora osiguranja

osiguranje4.jpg

Uklađivanje regulative u oblasti osiguranja sa Direktivom Solventnost II ima dva cilja: zaštitu potrošača i unapređenje rada samog sektora osiguranja. Prelazak na Solventnost II predstavlja značajan tehnički i praktični izazov za sektor, jer Direktiva postavlja standarde za:

  • merenje i praćenje kapitalnih zahteva za osiguravajuća društva (kako bi se obezbedile isplate osiguranicima);
  • vrednovanje rizika u sektoru osiguranja na tržišno solventan način (što podrazumeva da se što tačnije procene rizici osiguravajućih društava, kako bi supervizor, odnosno Narodna banka Srbije, mogla što brže da reagujei zaštiti potrošače;
  • sistem upravljanja i izveštavanja – kako osiguravajućih društava prema supervizoru (NBS), tako i supervizora prema javnosti.

U periodu  od aprila do jula 2017. godine, ekspert PLAC II projekta, Mojca Piškurić je pružila stručnu pomoć Narodnoj banci Srbije u pripremi nacrta Metodologije za kvantitativnu studiju uticaja zahteva Solventnosti II i predloga alata za unošenje podataka radi sprovođenja studije. U sklopu priprema za novu regulativu i unapređenje razumevanja njenog uticaja, sprovela je obuku zaposlenih u NBS za sprovođenje kvantitativne studije uticaja. U skladu sa procesom pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, Solventnost II će se sprovesti u fazama.