Zaštita od radijacije

radijacija-01.jpg

Direktiva 2013/59/Euratom postavlja osnovne standarde za zaštitu od opasnosti od izlaganja jonizujućem zračenju. Srbija ima propise koji se odnose na zaštitu od zračenja, kao i na kontrolu nad nadzorom radijacionih praksi i objekata, ali je potrebno dalje unapređenje i potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama EU.

Predlozi i sugestije za poboljšanje sistema inspekcije uključeni su u Nacrt smernica o uspostavljanju programa inspekcije radijacione delatnosti i postrojenja (za različite prakse u medicini, industriji, istraživanju, obrazovanju), koje je pripremio ekspert projekta Pravna podrška pregovorima Kostas Hurdakis u septembru 2017. godine. Nakon usvajanja, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost i Ministarstvo zaštite životne sredine mogu koristiti Smernice u svakodnevnoj praksi, u proceni rizika od zračenja na osnovu predloženih metodologija, prilikom pripreme godišnjeg programa inspekcije, kao i u evidentiranju rezultata inspekcija.

Osim toga, tokom oktobra 2017. g. ekspert projekta PLAC II Dejan Trifunović je razvio metodologiju za utvrđivanje ograničenja doze za profesionalno izlaganje pojedinaca, stanovništva, negovatelja, pomagača i volontera u medicinskim ili biomedicinskim istraživanjima. Ograničenja doze koriste se pri planiranju mera zaštite od radijacije za radnike i stanovništvo; ona su kamen temeljac koji se obezbeđuje harmonizovan nivo sigurnosti u različitim praksama koje koriste zračenje. Pripremljen je i Nacrt smernica za upravljanje visokoaktivnim zatvorenim izvorima, u cilju ispunjavanja zahteva koji se odnose na bezbednost i zaštitu.

Relevantni EU propisi: