Unapređenje Akcionog plana za Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

poljoprivreda-kovacica.jpg

Jedno od merila za otvаrаnje pregovora u Poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj je izrada Akcionog plana, koji služi kao osnova za transponovanje, primenu i sprovođenje pravnih tekovina EU u ovom poglavlju. Akcioni plan definiše kako će se Srbija uskladiti sa obavezama koje se odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) Evropske unije. Neke od prednosti ZPP su: nesmetan protok roba, značajan porast izdvajanja za poljoprivredu kroz direktne podsticaje poljoprivrednim proizvođačima, modernizacija poljoprivrede.

Projekat Pravna podrška pregovorima je, u periodu od oktobra do decembra, pružio pomoć Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine pri reviziji sadržaja Akcionog plana u skladu sa komentarima Evropske komisije. Akcioni plan uključuje razvoj relevantnih administrativnih kapaciteta, procenu potrebnih resursa, kao i razvoj integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema za pripremu, upravljanje i kontrolu agrarnih plaćanja.

Uz podršku eksperata Ružice Gelo, Žakline Jurišić i Jožka Fornazariča, pripremljen je i predstavljen drugi nacrt Akcionog plana, unapređen u sledećim oblasima: оrgаnizаciја zајеdničkog tržištа, držаvnа pоmоć, dirеktnа plаćаnjа, sistеm rаčunоvоdstvеnih pоdаtаkа nа pоlјоprivrеdnim gаzdinstvimа (Farm Accountancy Data Network – FАDN),  savetodavna služba za poljoprivrednike (FAS), ruralni razvoj, politika kvaliteta, organska proizvodnja, Agencija za plaćanje tržišne intervencije, trgovinska politika, izveštavanje o cenama.