Predstavljen nacrt Zakona o strukturnoj podršci i organizaciji tržišta u ribarstvu

ribarstvo.jpg

Kako bi se stvorili uslovi za aktiviranje odabranih mera za regulisanje tržišta u ribarstvu i postepeno prenošenje ključnih EU propisa, projekat Pravna podrška pregovorima pružio je pomoć Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u izradi nacrta Zakona o strukturnoj podršci i organizaciji tržišta u ribarstvu.

U saradnji sa Ministarstvom, 22. juna 2017. godine je organizovana radionica na kojoj je ekspert projekta, Šon Meriot, predstavio nacrt Zakona koji je pripremljen tako da bude usklađen sa relevantnim EU zakonodavstvom. Ovaj zakon će poslužiti kao osnova za izradu podzakonskih akata kojima će se dodatno urediti pitanja u okviru ove oblasti.