Pravosudna saradnja u građanskim i trgovačkim stvarima

pravosudna-saradnja-01.jpg

Koji su sve izvori prava EU? Kako se primenjuju Uredbe, Direktive i Odluke? Šta podrazumeva princip nadređenosti evropskog prava? Koja je uloga Suda Evropske unije, a koja nacionalnih sudova i zašto je važan dijalog između sudova?

Ovo su bile neke od uvodnih tema radionica o pravosudnoj saradnji u građanskim i trgovačkim stvarima, namenjenih sudijama i državnim službenicima Ministarstva pravde, koje je projekat Pravna podrška pregovorima, u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizovao u Beogradu i Nišu, 22. i 23. novembra.

Eksperti projekta, Senka Orlić-Zaninović i Nevenka Baran su učesnicima predstavile zadatke Evropske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, kao i načine kojima mreža olakšava pravosudnu i pravnu saradnju država članica i pruža podršku lokalnim sudovima u prekograničnim predmetima koji se odnose na poslovne, potrošačke ili radne sporove, kao i na razvod braka, starateljstvo nad decom i nasleđivanje.

Osim toga, učesnicima su govorile o tome kako se može poboljšati i ubrzati slanje sudskih i vansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, kao i na koji način Uredba 1206/2001 pojednostavljuje i ubrzava saradnju među sudovima u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Pravne tekovine koje se odnose na pravosudnu saradnju u građanskim i trgovinskim stvarima su među najkompleksnijim oblastima i regulisane su, uglavnom, uredbama koje se direktno primjenjuju u zemljama članicama EU.

Prezentacije sa radionice možete preuzeti u nastavku:

Galerija