Zaštita životinja koje se koriste u naučne svrhe

zastita-zivotinja.jpg

Smanjenje upotrebe životinja u eksperimentima, kao i poboljšanje njihovog uzgoja, smeštaja, nege i upotrebe, predstavljaju osnove Direktive 2010/63/EU.

Šta podrazumeva princip zamene, smanjenja i poboljšanja (3R)?
Šta se smatra eksperimentima, a šta ne?
Na koje vrste životinja se primenjuje Direktiva?

O ovim i drugim temama govorila je  Branka Buković Šošić, ekspert projekta Pravna podrška pregovorima, na radionici „Zaštita životinja koje se koriste u naučne svrhe” održanoj 20. juna 2017. godine. Predstavila je Direktivu učesnicima, kao i ulogu Veća o zaštiti životinja koje se koriste u naučne svrhe.

Tokom radionice su date i preporuke za izradu standardnih operativnih procedura za sprovođenje retrospektivne ocene projekta, kao i za sprovođenje veterinarskih kontrola.

Relevantni EU propisi: