Sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine

dim2.jpg

Od juna do decembra 2017. godine pružena je podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u daljoj harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EU, i to u oblastima koje se odnose na industrijsko zagađenje, upravljanje otpadom i velika postrojenja za sagorevanje.

Nakon sveobuhvatne analize trenutne situacije i relevantnog zakonodavstva Srbije, stručnjaci projekta Pravna podrška pregovorima, Jovan Rajić i Rikardo Kvađato, pripremili su Nacrt predloga izmena Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kao i nacrt Pravilnika o postupku utvrđivanja perioda pokretanja i zaustavljanja velikih postrojenja za sagorevanje. Takođe je pripremljen i predlog za unapređenje Uredbe o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, u skladu sa EU propisima.

Sprovedene aktivnosti su predstavljene na radionici organizovanoj 14. decembra za predstavnike institucija uključenih u implementaciju Direktive o industrijskim emisijama.