Državna pomoć u sektoru energetike

state-aid-day-2.jpg

Kako je dalje usklađivanje sa velikim brojem pravnih tekovina EU u oblasti državne pomoći planirano u narednom periodu, Srbija treba da se upozna sa pravnim tekovinama koje se tiču državne pomoći i njenog odnosa sa životnom sredinom.

U tom cilju, projekat Pravna podrška pregovorima je pružio pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike i drugim akterima uključenim u aktivnosti koje se odnose na državnu pomoć, kao što su: Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, JP Srbijagas, Elektromreža Srbije, JP Transnafta, Komisija za kontrolu državne pomoći i Odeljenje za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija.

Tokom radionice „Državna pomoć u sektoru energetike“ organizovane 1-2. februara u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Privrednom komorom Srbije, ekspert projekta Pravna podrška pregovorima, Svetlana Šćepanović-Markočević, predstavila je opšte informacije o državnoj pomoći i pružila učesnicima odgovore na pitanja kao što su: Zašto je potrebna kontrola državne pomoći? Koji su to propisi koji se odnose na pomoć u oblasti usluga od opšteg ekonomskog značaja? Koje kategorije i tipovi mera državne pomoći postoje?

Potom je predstavila opšta pravila i propise, kao i studiju slučaja o državnoj pomoći u energetskom sektoru, uz konkretne informacije koje se odnose na zaštitu životne sredine, kao što su efekti državne pomoći u oblasti energetike i zaštite životne sredine.