Zdravlje migranata

Kako sačuvati i unaprediti svoje zdravlje?

Svaka osoba, bez obzira na pol, starost, nivo obrazovanja, nacionalnost, ima potrebu da bude zdrava jer je zdravlje najdragocenija vrednost svuda u svetu. Značajnu dobit za svakog pojedinca predstavlja znanje o načinu očuvanja zdravlja, kao i o potrebi za različitim vrstama lekarskih pregleda.   Osnovni faktori rizika – šta najviše...

HIV virus ‒ istine i zablude

Iako je poslednjih godina postignut značajan napredak u prevenciji, dijagnostici i lečenju, kada je u pitanju HIV virus, u mnogim sredinama postoje  brojne zablude, „mitovi” i nepotpune ili netačne informacije o njemu. Da bi se te zablude otklonile, neophodno je da o HIV infekciji i AIDS-u govorimo otvoreno, razumljivo, jasno...

Mentalno zdravlje – kako se suočiti sa teškoćama

Zdravstveno stanje pojedinca zavisi podjednako od fizičkog i mentalnog zdravlja. Ukoliko se pojedinac suočava sa izazovima fizičkog zdravlja, to može nepoželjno uticati i na njegovo mentalno zdravlje. Takođe, ukoliko je osobi narušeno mentalno zdravlje, to može narušiti i njegovo fizičko zdravlje. Kako bi se očuvalo zdravlje pojedinaca i kvalitet života...

Higijena hrane – kako da pravilno birate i tretirate namirnice

Hrana je jedna od osnovnih potreba svakog čoveka, međutim, ona takođe može biti i uzrok zdravstvenih nevolja i zato je higijena hrane veoma važna tema o kojoj treba voditi računa.   Pravilan izbor namirnica – uvek birajte provereno!   Voće – birati sveže, najbolje tek ubrane plodove, neoštećene kore, bez...

Čuvanje namirnica ‒ pravila za bezbedan i ukusan obrok

Da bi hrana bila izvor zadovoljstva i zdravlja, potrebno je pridržavati se pravila za odabir, pranje, pripremu i čuvanje namirnica. Ova pravila su univerzalna i manje-više primenljiva na svim meridijanima. Unošenjem mikroorganizama i njihovih otrova, ali i namirnica zagađenih hemijskim i drugim supstancama, uzrokovani su poremećaji zdravlja u vezi sa...