PRAVILNO KIJANJE I KAŠLJANJE

 

 

 

ODLAZAK NA SPAVANJE (RITUALI ZA LAKU NOĆ)

 

 

 

SIMPTOMI NARUŠENOG MENTALNOG ZDRAVLJA

 

 

PRAVILNO PRANJE RUKU

 

 

RIZIČNO PONAŠANJE (UPOTREBA DUVANA, ALKOHOLA I LEKOVA)

 

 

ŠTA JE MENTALNO ZDRAVLJE I KAKO GA OČUVATI?

 

 

 

KOJE SU OSNOVNE MERE PREVENCIJE U OČUVANJU ZDRAVLJA?

 

 

 

 

HIGIJENA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

 

 

MENTALNO ZDRAVLJE