Evropska unija (EU) je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra direktne pomoći državnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima. EU kroz različite projekte pomaže Republici Srbiji i obezbeđuje humanitarnu pomoć za migrante, njihovu zaštitu, a posebno dece, adekvatne uslove smeštaja i života u prihvatnim i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri upravljanju granicama i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama.

Vesti

Kako sačuvati i unaprediti svoje zdravlje?

Svaka osoba, bez obzira na pol, starost, nivo obrazovanja, nacionalnost, ima potrebu da bude zdrava jer je zdravlje najdragocenija vrednost svuda u svetu. Značajnu dobit za svakog pojedinca predstavlja znanje o načinu očuvanja zdravlja, kao i o potrebi za različitim vrstama lekarskih pregleda.   Osnovni faktori rizika – šta najviše...

HIV virus ‒ istine i zablude

Iako je poslednjih godina postignut značajan napredak u prevenciji, dijagnostici i lečenju, kada je u pitanju HIV virus, u mnogim sredinama postoje  brojne zablude, „mitovi” i nepotpune ili netačne informacije o njemu. Da bi se te zablude otklonile, neophodno je da o HIV infekciji i AIDS-u govorimo otvoreno, razumljivo, jasno...

Mentalno zdravlje – kako se suočiti sa teškoćama

Zdravstveno stanje pojedinca zavisi podjednako od fizičkog i mentalnog zdravlja. Ukoliko se pojedinac suočava sa izazovima fizičkog zdravlja, to može nepoželjno uticati i na njegovo mentalno zdravlje. Takođe, ukoliko je osobi narušeno mentalno zdravlje, to može narušiti i njegovo fizičko zdravlje. Kako bi se očuvalo zdravlje pojedinaca i kvalitet života...

Čuvanje namirnica ‒ pravila za bezbedan i ukusan obrok

Da bi hrana bila izvor zadovoljstva i zdravlja, potrebno je pridržavati se pravila za odabir, pranje, pripremu i čuvanje namirnica. Ova pravila su univerzalna i manje-više primenljiva na svim meridijanima. Unošenjem mikroorganizama i njihovih otrova, ali i namirnica zagađenih hemijskim i drugim supstancama, uzrokovani su poremećaji zdravlja u vezi sa...