Nova šansa za 50 izbegličkih porodica u Srbiji

Igmanska inicijativa pokrenula je inovativnu kampanju za poboljšanje uslova života i rada izbeglica koje žive u Srbiji. Kako bi pomogli ekonomsko osnaživanje i socijalnu inkluziju izbeglica, pokrenuli su...

Predstavljen plan za razvoj Golije

Na prezentaciji projekta „Golija - prelaz od planiranja ka razvoju“,  državni sekretar Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, Miroslav Knežević, rekao je da je cilj projekta bio „da se...

Nova škola u Tutinu uz podršku EU i Švajcarske

Đaci četvorogodišnje osnovne škole u tutinskom selu Zapadni Mojstir dobili su novu školsku zgradu površine 200 kvadratnih metara sa uređenim školskim dvorištem za sportske aktivnosti zahvaljujući...

Zapošljavanje uz podršku EU

Tokom tri godine primene projekta "Pomoć Evropske unije teže zapošljivim grupama", u koji je uloženo 10 miliona evra, zaposleno je 5.300 ljudi, a u različite aktivnosti bilo je uključeno skoro 30.000...