VESTI

Komesarka Johanson posetila Srbiju

Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson posetila je 16. marta Srbiju. Ona se sastala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kao i premijerkom Anom Brnabić, ministarkom za evropske integracije Tanjom Miščević i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem.   Prisustvovala je potpisivanju sporazuma kojim Srbija postaje pridruženi član Evropske mreže za...

Deca migranti i izbeglice u školskim klupama sa decom iz Srbije

U Republici Srbiji deca migranti i izbeglice imaju pristup obrazovanju kao i domaća deca i to u skladu sa zaštitom prava radnika i migranata i članova njihovih porodica, Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim dokumentima, kao i nacionalnom regulativom. Tokom decembra 2022. godine u obrazovni sistem uključeno je 182...

EU podržava sistem socijalne zaštite u Srbiji

Podrška sistemu socijalne zaštite u okviru Podrške EU upravljanju migracijama u Srbiji nastavljena je i tokom 2022. godine. Kroz angažman dodatnog osoblja, unapređen je rad 20 ustanova socijalne zaštite, od toga 16 centara za socijalni rad, tri ustanove za smeštaj korisnika: Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd, Zavod za...

Tri publikacije o aktivnostima Ministarstva rada

Informisanje korisnika, kao i javnosti i profesionalaca u ustanovama socijalne zaštite od velike je važnosti. Krajem 2022. godine, tim za migracije pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izradio je tri publikacije: Starateljstvo nad decom izbeglicama i migrantima – Prikaz odgovora na migracije Rad ustanova socijalne zaštite sa...

Međunarodni dan migranata obeležen kreativno, uz poruke o toleranciji

Nataša Stanisavljević, komesarka za izbeglice i migracije, podsetila je povodom Međunarodnog dana migranata, koji je obeležen 18. decembra, da u 16 prihvatnih i centara za azil kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije, boravi 5.200 migranata, od toga 4.780 muškaraca, 156 žena i 264 dece. Prema nacionalnoj strukturi migranti su...

Unapređeni uslovi za smeštaj maloletnih migranata

Sredstvima Evopske unije unapređuju se uslovi boravka i kvalitet usluga koje se pružaju deci bez pratnje roditelja ili staratelja iz migrantske i izbegličke populacije. Oni se smeštaju u dve ustanove, u Zavod za vaspitanje dece i omladine u Beogradu u Vodovodskoj ulici, i u Zavodu za vaspitanje omladine u Nišu....

Škole u Šidu neguju različitost i toleranciju

Učenici osnovnih škola „Sremski front“ i „Branko Radičević“ i Gimnazije „Sava Šumanović“ iz Šida obeležili su Međunarodni dan tolerancije 16. novembar. Učenici su najpre u školama, a zatim u centru grada delili flajere o toleranciji, razgovarali sa građanima Šida na temu uvažavanja i prihvatanja, interkulturalnosti i otorenosti za svakog čoveka....

U školskim klupama širom Srbije 66 Ukrajinaca

Na teritoriji Republike Srbije u redovan sistem obrazovanja i vaspitanja uključeno je trenutno ukupno 163 dece iz populacije migranata/izbeglica, od čega je 97 dece sa Bliskog istoka i Afrike, dok je 66 dece ukrajinskog porekla. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je odmah po dolasku prvih Ukrajinskih izbeglica preduzelo niz...

Let / Flight

Let je metafora za put čoveka prinuđenog na beg iz sopstvene zemlje, ali punog vere u bolju budućnost i nade će ponovo pronaći dom na nekom novom mestu. „Let” je i naziv izložbe umetničkih predmeta koje potpisuje tražilac azila Bilal Farho, čije radove Obrenovčani već dobro poznaju. U prostorijama galerije...

U Vranju nastavu pohađaju i deca migranti i izbeglice

Evropska unija podržava uključivanje migranata i izbeglica u školski sistem Republike Srbije dok borave na njenoj teritoriji. U Vranju, gradu koji je već poznat po otvorenosti i toleranciji, obeležena je Dečja nedelja i dan Osnovne škole „Svetozar Marković“ koju pohađaju i deca migranti. U OŠ „Radoje Domanović“ održan je ogledni...