Studijska poseta Holandiji za zaposlene Komesarijata za izbeglice i migracije

Zaposleni u prihvatnim i centrima za azil Komesarijata za izbeglice i migracije, njih desetoro, bili su u studijskoj poseti institucijama koje se bave upravljanjem migracijama u Holandiji od 22. do 26. oktobra 2018.

Prvog radnog dana predstavnici Međunarodne organizacije za migracije u Hagu upoznali su srpske kolege sa sistemom azila u Holandiji, sa posebnim osvrtom na asistiranom dobrovoljnom povratku i reintegraciji i integraciji na tržište rada lica sa regulisanim statusom. Nakon toga usledio je sastanak i razmena iskustava sa predstavnicima Centralne agencije za prihvat tražilaca azila (COA) na temu integracije lica sa regulisanim statusom, obaveza Vlade i lokalnih samouprava, kao i promocije integracije u holandsko društvo i učešće na tržištu rada.

Drugog radnog dana organizovana je poseta Pauluskerk crkvi u Roterdamu, koja podržava migrante bez regulisanog statusa, kao i ostale ranjive kategorije. Predstavnici ove crkvene ustanove pružaju pravnu podršku, privremeni smeštaj i hranu, medicinsku pomoć, kao i podršku u vezi sa asistiranim dobrovoljnim povratkom u saradnji sa IOM Holandija. Usledio je razgovor sa predstavnicima Ministarstva pravde i bezbednosti o migrantima bez osnova za boravak u Holandiji i njihovom povratku u zemlje prekla i poseta Prihvatilištu za strance.

Treći radni dan bio je posvećen poseti Ter Apelu, najvećem prihvatnom centru za migrante u Holandiji. Tu su organizovani sastanci sa Upravom policije za strance, Odeljenjem za identifikaciju i trgovinu ljudima (AVIM), Službom za imigraciju i naturalizaciju (IND), Centralnom agencijom za prihvat tražilaca azila (COA), Danskim savetom za izbeglice, Službom za repatrijaciju i odlazak (DT&V). Predstavnici Komesarijata imali su priliku i da obiđu objekat i vide uslove smeštaja i procesuiranje migranata.

Poslednjeg dana posete delegaciju je primio ambasador Srbije u Holandiji Nj. E. Petar Vico. Tema razgovora bile su migracije i iskustva zaposlenih Komesarijata za izbeglice i migracije.

Studijsku posetu organizovala je Međunarodna organizacija za migracije u okviru Podrške Evropske unije Komesarijatu za izbeglice i migracije.