Prolećno čišćenje Centra za azil u Krnjači

U sklopu prolećnog čišćenja Grada Beograda sprovedena je zajednička akcija čišćenja prostora oko Centra za azil u Krnjači, u cilju stvaranja zdravije i čistije sredine za sve stanovnike ovog dela grada. U akciji su učestvovali migranti smešteni u Centru za azil „Krnjača“, JKP „Gradska čistoća“ i lokalno stanovništvo.

Uz pomoć mehanizacije i zaposlenih u JKP „Gradska čistoća“, dobre volje migranata i zaposlenih u Komesarijatu za izbeglice i migracije, prilaz Centru za azil „Krnjača“ je očišćen i uređen na adekvatan način.

Darko Glavaš, gradski sekretar za poslove odbrane, vanredne situacije, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, apelovao je na građane da se uključe u uređenje grada, da prijave divlje deponije i dodao:

„Ovo je jedna od 2.000 aktivnosti čišćenja koje je JKP sproveo u poslednjih pet godina. Danas je sa ove divlje deponije odneto oko 100 kubnih metara smeća i skladišteno na deponijama predviđenim za ovu vrstu otpada“.

Prostor oko Centra je često na meti nesavesnih građana koji nepropisno odlažu građevinski i sanitarni otpad. Na ovaj način se skuplja velika količina smeća i ugrožava se zdravlje svih stanovnika u ovom delu grada. Zajedničkom akcijom, Podrška Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji podržava upravljanje otpadom i šalje preventivnu poruku o značaju razvijene ekološke svesti.

Jelena Marić Luković, ispred Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji je rekla: „Migranti se rado odazivaju našem pozivu, vole da budu vredni članovi zajednice, a mi se trudimo da im to omogućimo kroz ovakve vrste aktivnosti“.

Đurđa Šurlan iz Komesarijata za izbeglice i migracije je istakla da su migranti uvek zainteresovani za volonterske aktivnosti koje doprinose zajednici u kojoj borave, kao i upoznavanje sa lokalnim stanovništvom. Dodala je i da trenutno u Centru za azil „Krnjača“ boravi oko 550 migranata, pretežno iz Avganistana i Pakistana.

Ovom prilikom su postavljene upozoravajuće table sa porukama o zabranjenom odlaganju otpada na ovoj površini. Gradska uprava će u narednom periodu postaviti video nadzor i rasvetu duž prilaza Centru za azil i ostalim objektima u okolini.