Predstava za decu u Kulturno-obrazovnom centru “Šid”

Deca migranti i njihovi roditelji su imali priliku da 22. avgusta 2019. godine uživaju u dečjoj predstavi koju su za njih priredili vaspitači i deca iz Predškolske ustanove „Dragoljub Udički“ iz Kikinde.

Humoristička predstava „Razmaz kreće u šlolu“ obrađuje temu o manama i karakteristikama ljudi, koje često predimenzionirane postaju komične, a onda kao takve i gube svoj smisao.

Jednu od glavnih uloga u predstavi igra Zakir (12) iz Avganistana. On zajedno sa ostalim glumcima kroz svoju ulogu predstavlja ono „nepoznato, neobično, drugačije“ kao potpuno prirodno i poziva gledaoce na otvorenost, toleranciju i prihvatanje.

Predstava je stavljena u kontekst situacija koje u porodici nastaju time što njen najmlađi član polazi u školu. Polazak u školu simbolizuje i početak nove životne etape. Pouka ove predstave ističe u prvi plan važnost da dete, kao i roditelji, budu otvoreni za nova iskustva školskog života, nova poznanstva sa vršnjacima koji govore drugi jezik ili pripadaju drugačijim kulturama.

Izvođenje ove predstave realizovano je u okviru Podrške Evropske unije opštinama i gradovima u kojima borave izbeglice i migranti u Republici Srbiji.