Podržimo zdrav osmeh

U petak, 19. februara 2021. godine,  u Zubotehničkoj školi u Beogradu, organizovan je program za decu migrante i njihove porodice na temu prevencija oralnog zdravlja. Cilj je bio da se ukaže na važnost preventivnih mera za očuvanje zdravlja zuba. Organizovan je i stomatološki pregled za decu smeštenu u Centru za azil u Krnjači.

Reč je o aktivnostima koje se organizuju uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a Zubotehnička škola iz Beograda realizuje projekat „Podržimo zdrav osmeh“. Cilj je da se odgovori na potrebe migranata i tražilaca azila za očuvanje i prevenciju oralnog zdravlja, kao i da se unaprede interkulturalne kompetencije učenika i nastavnika.

U Zubotehničkoj školi  se promoviše inkluzivno obrazovanje kroz nastavu i učenje i vannastavne aktivnosti. Odgovorno učešće u demokratskom društvu kompetencija je kojoj se od osnivanja škole posvećuje velika pažnja. Aktivnosti u okviru projekta „Podržimo zdrav osmeh“ dodatno afirmišu toleranciju, ravnopravnost i dijalog među  učenicima.