Pet godina podrške Evropske unije Srbiji u upravljanju granicom

Ove nedelje navršava se pet godina otkako Evropska unija podržava podizanje operativnih kapaciteta Uprave granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Toliko je prošlo i od prvog zajedničkog angažmana srpskih i patrola sastavljenih od policijskih službenika iz šest zemalja EU. U ove svrhe EU je podržala Srbiju sa osam miliona evra, od čega je dva miliona namenjeno za nabavku specijalizovane opreme za kontrolu i nadzor granice.

Zahvaljujući podršci EU upravljanju granicom, Srbija je ojačala i unapredila kontrolu granica sa Bugarskom i Severnom Makedonijom. Uspostavljene su efikasnije i sistematičnije procedure, bolji nadzor granice, uspešnija identifikacija i registracija stanovnika trećih zemalja koji prelaze granicu, uspešnija je borba protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i borba protiv ostalih vidova prekograničnog kriminala.

Podrška EU je obuhvatila i više od 5.000 gostujućih policijskih službenika, i to iz šest zemalja – Austrije, Češke, Francuske, Mađarske, Slovačke i Slovenije. Ova aktivnost je dovela do značajne razmene znanja i iskustava sa kolegama iz Srbije.

Leoneta Pajer iz Delegacije Evropske unije u Srbiji je rekla da se EU zalaže za mobilnost ljudi, ali uz zaštitu granica.

“Kada je reč o o zaštiti granica podsećam da je u decembru 2017. godine Srbija potpisala sa Evropskom unijom Ugovor za integrisano upravljanje granicom vredan 28 miliona evra. Cilj je da imamo granice koje su otvorene za slobodno kretanje ljudi i robe, koje su kontrolisane i bez iregularnih aktivnosti, a u skladu sa EU principima“, rekla je Leoneta Pajer i dodala da će EU nastaviti da podržava Srbiju da efikasno upravlja granicom.

EU ne podržava Srbiju samo u efikasnom upravljanju granicom. Prisustvo migranata i izbeglica znači i konstantnu brigu o toj populaciji i to u skladu sa standardima Evropske unije. Zato će EU nastaviti da podržava institucije u Srbiji da obezbeđuju usluge za migrante na vreme i adekvatno, kako bi se efikasno i humano upravljalo migracijama. Ova pomoć osigurava pristup zdravstvenim uslugama, školovanju i socijalnoj zaštiti. Posebna pažnja posvećuje se maloletnicima bez pratnje, kao i infrastrukturnim projektima.

Delegacija EU u Srbiji intenzivno sarađuje sa nadležnim institucijama Republike Srbije, uključujući Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog trazvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo zdravlja, kao i sa lokalnim samoupravama na čijim teritorijama borave migranti i izbeglice.