I migranti na teniskom turniru u Domu “Jovan Jovanović Zmaj” u Beogradu

Deca migranti u Domu “Jovan Jovanović Zmaj” u Beogradu, zajedno sa decom i mladima iz lokalne populacije, danas su u zajedničkoj akciji uredili terasu. Nakon toga su učestvovali u teniskom turniru.

U tom domu boravi 10 dece migranata bez roditeljske pratnje i 60 dece iz Srbije bez roditeljskog staranja.

Katarina Ivanović, ispred Podrške EU opštinama i gradovima u kojima borave migranti, rekla je da je Domu “Jovan Jovanović Zmaj”, u okviru Podrške EU upravljanju migracijama u Srbiji, donirana sportska oprema, računari i mobilijar za terasu.

,,Ovo je jedna od akcija socijalne kohezije u 17 gradova u Srbiji gde borave migranti, kako bi se povezali sa lokalnim stanovništvom i uključili u društveni život”, rekla je Ivanović.

Dodala je da je specifičnost Doma “Jovan Jovanović Zmaj”, koji je radna jedinica Doma za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu, što je 2018. u okviru njega otvoreno prihvatilište za smeštaj dece migranata bez roditeljske pratnje.

Većina migranata je, po njenim rečima, iz Irana i Avganistana, a jedno dete je došlo iz Sirije.

,,Ta deca su u ovom domu našla sigurno mesto za boravak do konačnog odredišta ili dobijanja azila”, kazala je Ivanović.

Ona je istakla da su deca migranti uključeni u obrazovni sistem i da su naučila srpski jezik.

Deca su, kako je rekla, savladala najveću barijeru u komunikaciji, jer su naučila srpski jezik, što im je omogućilo da se uključe u sve aktivnosti.

Ona je zahvalila Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije na dobroj saradnji u procesu uključivanja migranata u lokalnu sredinu.