Bolje zdravstvene usluge za migrante, izbeglice i lokalno stanovništvo

Jedan od ciljeva Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji je i unapređenje uslova i okruženja za što bolje zdravlje ljudi, kako migranata i izbeglica, tako i lokalnog stanovništva. Prvi korak u dostizanju tog cilja predstavlja Ekspertska procena zdravlja migranata i izbeglica, dokument koji sadrži važne prepuruke za dalji razvoj zdravstvene politike. U izradu dokumenta su uključene sve zainteresovane strane u Srbiji, od nadležnih institucija  i zdravstvenih radnika, do nevladinih organizacija, samih migranata i izbeglica i lokalnog stanovništva.

U tu svrhu sprovedeno je i istraživanje kroz diskusije u fokus grupama sa pružaocima zdravstvenih usluga, migrantima i izbeglicama i lokalnim stanovništvom. Dobijene informacije su pomogle u realnom sagledavanju zdravstvenih potreba zainteresovanih korisnika, u skladu sa njihovom aktuelnom životnom situacijom, ličnim i socijalnim karakteristikama.

Još jedna značajna oblast za bolju društvenu brigu za zdravlje za sve koji žive na određenoj teritoriji, a posebno zbog unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, predstavlja podrška u razvoju stručnih smernica za praksu u vezi sa zaraznim bolestima i u vezi sa mentalnim zdravljem. Okupljeni su domaći eksperti u relevantnim oblastima, koji će u saradnji sa međunarodnim stručnjacima, sačiniti ove stručne smernice.

Pored ovoga, lokalne samouprave u Pirotu, Vranju i Šidu su uključene u izradu planova za vanredne i krizne situacije, odnosno planiranje za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u potencijalno kriznim situacijama izazvanih povećanim prilivom ii produženim boravkom migranata i izbeglica.

 

Takođe, u sklopu Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji nabavljena je i isporučena laboratorijska oprema i vozila u vrednosti od 750.000 evra za domove zdravlja i zavode za javno zdravlje u opštinama i gradovima koji su najviše pogođeni migracionom situacijom.

 

Domovi zdravlja u Beloj Palanci, Bujanovcu, Dimitrovgradu, Kikindi, Lajkovcu, Loznici, Obrenovcu, Pirotu, Šidu, Sjenici, Somboru, Subotici, Tutinu i Vranju dobili su devet sanitetskih vozila, dva kombija za prevoz pacijenata na dijalizi, dva terenska vozila za prevoz medicinskog osoblja i vozilo za prevoz pacijenata na nosilima i bocom sa kiseonikom. Laboratorijska oprema isporučena je zavodima za javno zdravlje u Vranju, Pirotu, Šapcu, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Kikindi.

Osim ovoga, najsavremenija oprema za molekularnu dijagnostiku kojom se u realnom vremenu detektuju virusi, bakterije i paraziti (PCR oprema i kabineti), isporučena je Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut“ i Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.

Ove aktivnosti sprovedene su u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, kao podrška opštinama na čijim teritorijama borave migranti, a implementirale su ih Svetska zdravstvena organizacija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge.

 

Evropska unija podržava Republiku Srbiju u izgradnji održivog sistema upravljanja migracijama. „Podrška Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji“ rezultat je partnerstva EU i Srbije. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra direktne pomoći državnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima.