EU za tebe
EU za tebe

Poglavlje 23: Obrada podataka o ličnosti putem video nadzora