EU za tebe
EU za tebe

O projektu

Pravna podrška pregovorima (PLAC III)

Projekat PLAC III pruža pravnu podršku Vladi Republike Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU (Union acquis) putem unapređenja postojećeg i izrade novog zakonodavstva, kao i pomaganjem tokom procesa pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Pomoć tokom procesa pregovora biće omogućena kroz radionice i obuke organizovane u okviru projekta.

Glavni cilj projekta je postizanje visokog nivoa usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i njegova implementacija.

Kako bi se postigli predviđeni ciljevi, PLAC III projekat će:

 • Pružiti pomoć institucijama u pripremi zakona, podzakonskih akata, drugih propisa, strategija, akcionih planova, uputstava kao i u razvijanju pratećih mera neophodnih za praćenje implementacije usklađenog zakonodavstva
 • Pripremiti državnu upravu za praktične aspekte i moguće izazove tokom sprovođenja usklađenih propisa i podržati uspostavljanje funkcionalnih koordinacionih mehanizama kako bi se sprovođenje olakšalo
 • Pružiti pomoć institucijama u proceni efekata delova zakonodavstva koje bi trebalo uskladiti i precizno predvideti finansijske implikacije njihovog sprovođenja
 • Podržati relevantne institucije i strukture u različitim fazama pregovaračkog procesa.

Glavni korisnici projekta su Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Korisnici projekta su i resorna ministarstva i institucije zadužene za usklađivanje zakonodavstva u okviru svojih pregovaračkih poglavlja.

Projektom je obuhvaćeno 14 pregovaračkih poglavlja, što su prioritetne oblasti za projektne aktivnosti:

 • Poglavlje 1: Slobodno kretanje roba
 • Poglavlje  3: Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga
 • Poglavlje  8: Politika konkurencije
 • Poglavlje  9: Finansijske usluge
 • Poglavlje 10: Informaciono društvo i mediji
 • Poglavlje 11: Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poglavlje 12: Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politka
 • Poglavlje 13: Ribarstvo
 • Poglavlje 15: Energetika
 • Poglavlje 16: Oporezivanje
 • Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene
 • Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
 • Poglavlje 32: Finansijski nadzor
 • Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe

Osim aktivnosti vezanih za pregovaračka poglavlja, projekat takođe implementira jednu horizontalnu aktivnost koja obuhvata više poglavlja-primjena koncepta ljudskih prava u razvoju zakonodavstva.

Sprovođenje PLAC III projekta

PLAC III projekat otpočeo je u januaru 2019. godine i trajaće do aprila 2024. godine. Vrednost projekta je 5.423.220 evra. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi DMI Associates u konzorcijumu sa Eastern Bridge-om i GIZ-om.