Za migrante obezbeđena kompletna zdravstvena zaštita

Kroz Podršku EU upravljanju migracijama u Srbiji migrantima je omogućena kompletna zdravstvena zaštita. Zahvaljujući tome sprečeno je i širenje i KOVID-19 virusa među ovom populacijom.

Podaci za period od 2015. godine do danas pokazuju obim te zaštite:

267.496 pruženih medicinskih usluga;

68 različlitih zdravstvenih ustanova na sva tri nivoa zdravstvene zaštite pruža migrantima usluge;

2.023 dece je vakcinisano sa 5.355 doza vakcina;

20 medicinskih timova je angažovano da pruža negu migrantima na primarnom zdravstvenom nivou. Oni su pomagali ustanovama na lokalu i to prevozom migranata, nabavkom zaštitne opreme, dijetetskih suplemenata, medicinskih pomagala (slušni aparati, naočare, kolica);

13 apoteka snabdeva prihvatne centre i centre za azil lekovima i ostalim medicinskim sredstvima;

133 radionice organizovali su instituti za javno zdravlje kako bi podigli svest migranata o zdravlju i prevenciji, da steknu znanja o najčešćim zaraznim bolestima, važnosti higijene i da ta znanja prenesu na najmlađe.

Republika Srbija uključila je migrante i tražioce azila u program vakcinacije protiv KOVID-19 virusa.