Upravljanje migracijama u vreme KOVID-19 epidemije

U trenutku proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije usled KOVID-19 epidemije u centrima za smeštaj tražilaca azila i u prihvatnim centrima bilo je smešteno oko 5.900 migranata.

Od 15. marta 2020. i proglašenjem vanrednog stanja svi migranti koji su boravili van centara smešteni su u neki od objekata kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije.

Smeštajni kapaciteti postali su mali da obezbede krevet za sve kojima je bio potreban. Zato su otvarani i novi kapaciteti, i to privremeni centri u Miratovcu i Moroviću. U mesecima vanrednog stanja u centrima je bilo smešteno više od 9.000 migranata, pa je bilo neophodno proširiti kapacitete. Zato su postavljani šatori i rab holovi.

Kao i pre KOVID-19 epidemije, i tokom ovih vandrednih okolnosti, zahvaljujući sredstvima Evropske unije obezbeđenim u okviru Podrške EU upravljanju migracijama u Srbiji, migrantima koji borave na teritoriji Srbije obezbeđena je zaštita, smeštaj, ishrana i zdravstvena nega.

Sve vreme trajanja vanrednog stanja bilo je pojačano informisanje migranata o aktulenoj situaciji u Srbiji i svetu. Svakoga dana deljen im je bilten sa najnovijim podacima preveden na nekoliko jezika.

Nakon što je 7. maja ukinuto vanredno stanje počeo je da opada broj migranata, pa je trenutni broj smeštenih oko 5.000.

Iako je zabeležen manji broj incidenata, migranti su strpljivo i odgovorno delili sudbinu građana Srbije. Uključili su se u mere pojačane higijenske zaštite, a u par centara šili su maske za sebe i zaposlene u Komesarijatu za izbeglice i migracije. Nudili su pomoć i državi, jer među njima ima i zdravstvenih radnika. Neki su izrazili želju da se priključe službama i pomognu dezinfekciju javnih površina u borbi protiv KOVID-19 epidemije.

Zahvaljujući velikom trudu svih aktera i institucija uključenih u upravljanje migracijama, među migrantskom populacijom nisu zabeleženi slučajevi KOVID-19 infekcije.