U školskim klupama širom Srbije 66 Ukrajinaca

Na teritoriji Republike Srbije u redovan sistem obrazovanja i vaspitanja uključeno je trenutno ukupno 163 dece iz populacije migranata/izbeglica, od čega je 97 dece sa Bliskog istoka i Afrike, dok je 66 dece ukrajinskog porekla.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je odmah po dolasku prvih Ukrajinskih izbeglica preduzelo niz aktivnosti. Informisane su sve školske uprave u kojima je registrovan priliv dece iz Ukrajine i dostavljena Instrukcija o uključivanju dece iz populacije migranata i izbeglica u sistem obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Takođe je školama poslata informacija o obrazovnom sistemu u Ukrajini kako bi u što većoj meri prilagodili nastavne materijale i povezali se sa sistemom iz koga deca dolaze.

U skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta, Ustavom Republike Srbije i zakonodavnim okvirom naše zemlje, sva deca imaju jednako pravo na besplatan pristup obrazovanju, bez obzira na status, i upisuju se u školu po pojednostavljenoj proceduri, a u cilju najboljeg interesa deteta. To znači da za upis nije neophodna dokumentacija ukoliko je dete nema, nego se dete uključuje u sistem po postojećim procedurama.

Naše škole već imaju bogato iskustvo u uključivanju dece migranata, pa je upis dece iz Ukrajne već krenuo i deca već pohađaju nastavu. Uzimajući u obzir okolnosti izbeglištva, sve škole su obučene da decu uvode u sistem postupno sa prevashodnim ciljem prevladavanja traumatičnog iskustva i stvaranja prijateljskog okruženja u kome se deca osećaju sigurno i prihvaćeno.