U OŠ “Dušan Radović” u Pirotu rekonstruisana fiskulturna sala

Početkom školske 2017/18. godine, OŠ “Dušan Radović” u ​​Pirotu uključila je u obrazovne aktivnosti decu izbeglice/migrante smeštene u prihvatnom centru “Četvrti kilometar”. U ovom prihvatnom centru trenutno su zbrinute porodice sa više od 30 odsto dece školskog uzrasta.

U okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, fiskulturna sala u Osnovnoj školi “Dušan Radović” kompletno je rekonstruisana. Intervencija u vrednosti od 45.000 evra, obuhvatila je zamenu stolarije, potpunu adaptaciju podova, sanaciju unutrašnjih zidova i sanitarnih jedinica, kao i nabavku sportskih sprava i rekvizita.

“Zahvaljujući sredstvima EU i angažovanju UNDP tima, sportske aktivnosti u našoj školi sprovode se sada u uređenom prostoru sa mnogo boljim uslovima za rad, što pozitivno utiče na motivaciju i učenika i  nastavnika. Od septembra 2017. godine, poseban  izazov bila je organizacija nastave sa učenicima koji ne poznaju dovoljno jezik, a znamo koliko je čas fizičkog važan. Novi rekviziti su, po tom pitanju, znatno olakšali i unapredili izvođenje nastave”, rekla je Nataša Branković, direktorka škole.