Tri brošure o obrazovanju učenika migranata u Srbiji

Angažovanjem obrazovno-vaspitnih institucija u Srbiji, od školske 2015/16. godine, 98 odsto dece iz migrantske populacije je uključeno u obrazovni sistem.

Za ovu školsku godinu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je pripremilo tri brošure o obrazovanju učenika migranata u Srbiji: Brošuru sa primerima nastavnih aktivnosti, Brošuru sa primerima vannastavnih aktivnosti i Brošuru sa učeničkim radovima dece migranata. Brošure su štampane dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, a priređene su u okviru Podrške EU upravljanju migracijama u Srbiji i dostavljene školama.

Iako je obrazovanje osnovno ljudsko pravo, deca migranti i tražioci azila suočavaju se tokom izbegličkog puta sa preprekama u pristupu kvalitetnom obrazovanju.

Republika Srbija nastoji da obezbedi sve uslove za obrazovanje dece migranata, a u skladu sa relevantnim međunarodnim konvencijama.