Tokom 2021. u prihvatnim i centrima za azil boravilo 68.308 migranata

Prema poslednjim statističkim podacima Komesarijata za izbeglice i migracije, tokom 2021. godine u prihvatnim i centrima za azil boravilo je ukupno 68.308 migranata. Neki se zadržavaju duže, neki kraće, a prosečno vreme zadržavanja je bilo 30 dana.

Svako od migranata koji je prošao kroz centre kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije dobio je smeštaj, hranu, odeću, medicinsku negu i human pristup onih koji sa njima rade. Evropska unija je najveći donator sredstava za upravljanje migracijama u Srbiji.

U ovom trenutku, u centrima boravi 4.350 migranata. Oni su smešteni u 13 prihvatnih i centara za azil (PC Sombor, PC Subotica, PC Kikinda, PC Šid, PC Principovac, PC Adaševci, CA Krnnjača, CA Obrenovac, CA Sjenica, CA Tutin, CA Bogovađa, PC Preševo, PC Bosilegrad).

Šest centara je u stanju mirovanja (CA Banja Koviljača, PC Divljana; PC Pirot, PC Dimitrovgrad, CA Vranje i PC Bujanovac), i u slučaju potrebe mogu da budu aktivirani u kratkom vremenskom roku. Postoje i dva mesta za urgentni prihvat (Miksalište u Beogradu i Miratovac na jugu Srbije).

Prema nacionalnoj strukturi, najviše migranata dolazi iz Avganistana 35.01% , Sirije 22.53%, Bangladeša  8.97%, Pakistana  6.62% i Indije  4.51%.

Deca koja borave u centrima upisana su u redovne školske programe, a migranti su bili među prioritetnim grupama za vakcinaciju protiv KOVID-a 19. Epidemijska situacija u centrima je stabilna.