Studijska poseta Turskoj za predstavnike iz Pirota, Vranja i Šida

Predstavnici lokalnih samouprava, zavoda za javno zdravlje i domova zdravlja iz Vranja, Pirota i Šida su u periodu od 11. do 13. decembra 2018. posetili specijalizovane zdravstvene ustanove za zaštitu zdravlja migranata i izbeglica u Izmiru u Trurskoj.

Cilj ove posete bio je razmena iskustava i dobrih praksi o efikasnoj zdravstvenoj politici na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i u pružanju zdravstvene zaštite izbeglicama i migrantima.

Tokom sastanaka, domaćini iz Turske i gosti iz Srbije su imali priliku da razmene stečena iskustva, probleme sa kojima su se do sada susretali i rešenja koja su primenjivali u specifičnim situacijama. S obzirom na mnogobrojna iskustva s jedne strane i različite kontekste u vezi sa upravljanjem migracijama, studijska poseta je bila odličan način da se puno nauči i da predstavnici otvoreno razgovaraju kao profesionalci i javni službenici.

Nakon posete učesnici su ukazali da su stekli pre svega relevantna iskustava u vezi sa zdravstvenom zaštitom migranta i izbeglica i organizacijom na nivou lokalne samouprave.

Studijska poseta je organizovana u okviru Podrške Evropske unije opštinama i gradovima u kojima borave migranti, a direktno je realizovana u saradnji kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i Turskoj, uz podršku Regionalne kancelarije SZO za Evropu.